Przejdź do nawigacji

Śledzenie

ŚLEDZENIE

PEWNOŚĆ

Poprzez śledzenie rozumiemy mechanizmy, które pozwalają odtworzyć lokalizację, historię oraz trasy produktu lub serii produktów.

Łącząc technologie informatyczne i komunikacyjne, USCAL rozwija rozwiązania śledzenia, które zastosowane na liniach produkcyjnych umożliwią wydajne zarządzanie logistyką, zwiększenie produktywności oraz zapewnienie końcowemu klientowi jakości odbieranego produktu.

Copyright © 2008 USCAL S.L.