Przejdź do nawigacji

Przetwarzanie obrazu

PRZETWARZANIE OBRAZU

INTELIGENCJA

Przetwarzanie obrazu - gromadzenie zdjęć oraz ich zautomatyzowana analiza w celu sterowania procesem, kontroli jakości, manipulacji materiałem, testu czy obserwacji samego procesu.

USCAL wykonał liczne wdrożenia z zastosowaniem obróbki obrazu dla różnych sektorów przemysłu, skutecznie łącząc w nich mechanikę, robotykę, elektronikę oraz własne oprogramowanie do rozpoznawania obrazu rozwijane przez naszych inżynierów.

Copyright © 2008 USCAL S.L.