Przejdź do nawigacji

Elektronika

ELEKTRONIKA

WSZECHSTRONNOŚĆ

W sektorach elektrycznym i elektronicznym posiadamy szeroką wiedzę w zakresie montażu, testowania oraz śledzenia małych elementów elektrycznych i układów niskonapięciowych.

Wśród produktów wymagających wysokiego nakładu produkcji oraz czasu cyklu mniejszego od 2s., na montażu których budowaliśmy nasze doświadczenie, znajdują się następujące:

  • mechanizmy elektryczne
  • gniazdka elektryczne
  • wyłączniki różnicowoprądowe
  • wyłączniki magnetotermiczne

Copyright © 2008 USCAL S.L.