Przejdź do nawigacji

Budownictwo

BUDOWNICTWO

ŁĄCZENIE

W przyszłości budownictwa zaistnieje konieczność standaryzacji i prefabrykowania komponentów za pomocą metod stosowanych zwyczajowo w branżach produkcyjnych takich jak samochodowa.

Prefabrykacja jest przyszłością dla budownictwa ponieważ umożliwia wykonywanie prac budowlanych w sposób czysty, bez hałasu, pyłu, rozbiórki i emisji, zwiększenie bezpieczeństwa miejsca pracy, skrócenie czasu wykonania oraz redukcję poboru energii.

USCAL zrealizował różne projekty w sektorze budownictwa, między innym przy produkcji paneli ceramicznych uzbrajanych za pomocą linii częściowo zautomatyzowanej.

Copyright © 2008 USCAL S.L.